Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 10.08.2004 | Avaa haku

Kunnanhallitus
Kokous 10.08.2004 / Pykälä 213Kunnanhallitus § 213 10.08.2004

SELVITYS JARI INKISEN OIKEUSKANSLERILLE TEKEMÄÄN KANTELUUN

657/050.051/2004

KHALL § 213
Oikeuskanslerin virasto n 8.7.2004 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kerimäen kuntaa toimittamaan esityslistan liitteenä A olevan kantelun tutkimista varten tarpeellisen selvityksen.

Jari Inkinen on 14.6.2004 päivätyssä kantelussaan tehnyt valituksen koskien Kerimäen kunnan va. asuntosihteeri Pauli Kokkia sekä muita asiaa hoitavia henkilöitä. Hän kertoo valituksessaan, että hänellä on normaaliin asumiseen kelvoton asunto ja lukuisista hakemuksista huolimatta hän ei ole saanut uutta asuntoa. Hänen mielestään talossa asuu liikaa huligaaneja ja alkoholisteja ja elämä on rauhatonta. Hän kertoo myös talossa tapahtuneista tulipaloista. Hän syyttää myös kuntaa talon huonosta hoidosta. Lisäksi hän syyttää Pauli Kokkia vihamiessuhteesta, jonka vuoksi hän ei ole saanut uutta asuntoa.

Jari Inkinen asuu vuokrasuhteessa Kerimäen kunnan omistamassa Jouhenniemen vuokratalo II:ssa, os. Puruvedentie 69 A 5. Talo on vuonna 1978 valmistunut aravarahoitteinen vuokrakerrostalo. Peruskorjaus taloon tehty vuosina 1997 - 1999. Talo on hyväkuntoinen ja siisti. Inkiselle vuokrattu huoneisto on kooltaan 2h+k, 59,5 m². Talo sijaitsee aivan Kerimäen keskustassa, mm. linja-autoasemalle on matkaa suorinta tietä vain noin 300 metriä.

Talon kiinteistönhuollosta vastaa Kerimäen Kiinteistöpalvelu. Rappukäytävät ja kaikki yleiset tilat siivotaan kerran viikossa. Talon lämmitys on jo lämpimän käyttövedenkin vuoksi päällä ympäri vuoden. Huonekohtaisissa pattereissa on termostaattiventtiilit jotka huolehtivat lämmönsäätelystä.

Talossa on 21 huoneistoa ( 12 kpl 2h+k tai kk, 5 kpl 1h+kk ja 4 kpl 3h+k), joista yksi kolmio on tällä hetkellä tyhjänä. Asukkaita talossa on 31 henkeä. Kymmenessä huoneistossa asuu yhden hengen talous. Talossa on tapahtunut lähivuosien aikana kaksi ihmishenkiä vaatinutta tulipaloa, joista toisen aiheutti talon ulkopuolinen henkilö.

Asiasta on pyydetty vastine toimistosihteeri Pauli Kokilta, esityslistan liite B.

Esitys:

Kunnanhallitus on kuullut asiassa toimistosihteeri Pauli Kokkia. Saadun selvityksen mukaan toimistosihteeri Pauli Kokki on noudattanut asukasvalintaohjeita ja hänen toiminnassaan ei ole moitteen sijaa.

Valtion Asuntorahaston ohjeiden mukaan asukasvalinnan perusteena on sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja tarve. Peruskriteereitä on kolme: tulot, varallisuus ja asunnon tarve. Etusijalle on asetettava asunnottomat ja kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat.

Kunnanhallituksen mielestä Jari Inkiselle vuokrattu asunto ei ole asumiskelvoton. Huoneistot ovat siistejä perusasuntoja joissa on lämmitys, lämmin vesi, suihku ja keittiöissä tavallisimmat kodinkoneet. Inkistä ei ole myöskään asunnonhakijana syrjitty, vaan vuokra-asuntojen vaihdot kunnan asuntotoimi pystyy järjestämään vain silloin, kun ei ole kiireellisessä asunnontarpeessa olevia hakijoita. Vuokra-asunnon vaihdoissa keskimääräinen jonotusaika voi olla puolikin vuotta. Inkisen asuntohakemus on edelleen koko ajan kunnassa vireillä.

Mikäli vuokralainen kokee asumisensa hankalaksi, hän yleensä käy siitä asuntotoimistossa kertomassa, jolloin kunta pyrkii korjaamaan tilanteen tai jos se ei ole mahdollista, pyrkii järjestämään asukkaalle toisen asunnon. Inkinen ei tälläistä yhteydenottoa ole koskaan tehnyt. Kaikkia Inkisen vaatimuksia kunnan asuntotoimi ei nykyisellä asuntokannalla pysty koskaan toteuttamaan. Tavallisen vuokra-asunnon, joka vastaa kooltaan reilusti hänen yhden hengen ruokakuntansa tarpeita ja on myös hinnaltaan verrattuna hänen maksukykyynsä hänelle sopiva, kunta on pystynyt järjestämään.

Kunnanhallitus pyytää oikeuskanslerin virastoa hylkäämään Jari Inkisen vaatimukset aiheettomina.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---.©